فرآیند تولید لواشک

فرآیند تولید لواشک

مراحل تولید لواشک در ابتدا شامل تحویل میوه (با حداقل آسیب مکانیکی و لزوما در خارج از سالن تولید) و نگهداری میوه در مکانی با امکان چرخش جریان هوا می باشد که مجهز به دماسنج و رطوبت سنج است.استفاده از روشهای نگهداری در سرما، انجماد و استریلیزاسیون حرارتی، خشک کردن، افزودن مواد افزودنی مجاز شیمیایی […]

ادامه مطلب